Ständigt i utveckling inom KBT

Vi kallar vår mottagning för KBT i Utveckling, eftersom det är viktigt för oss att hela tiden ligga i framkant i vårt kunnande men också därför att kunskapen och evidensläget är i ständig förändring och utveckling.

Samtliga medarbetare på KBT i Utveckling är legitimerade psykologer med psykoterapeutlegitimation. Två av oss har landstingsavtal för psykoterapi i privat regi. Från 2012 finns leg psykolog/leg psykoterapeut Solveig Johansson Bohman samt leg psykolog/leg psykoterapeut Åsa Boman i verksamheten, båda med lång erfarenhet från primärvård, arbetsmarknad och psykiatri. Det innebär också utökade möjligheter att ta emot patienter både via avtal, privat och via arbetsgivare och -hälsor. En stor del av vår verksamhet finns också kring handledning och utbildning. Anita Olsson ger utbildningshandledning och har handledarutbildning i KBT.

Nu finner Du 8-veckorskurser och lärarutbildningar i mindfulness/MBSR direkt på vår sida.

För terapikontakt och olika uppdrag kontakta respektive psykolog.

Utveckling av behandlingar

Genom åren har vi utbildats av och samarbetat en rad internationella forskare och utvecklare av behandlingar. Exempel på detta är namn såsom Alan Fruzetti, David Clark, Mark Williams, Stephen Rollnick, Jon Kabat-Zinn och Marsha Linehan.

I nuläget har vi kontakter med Center for Mindfulness in Medicine in Health and Society. Vi utvecklar också samarbetet inom MBSR med kontakter både i Sverige, i USA och i England.

I Sverige har vi och har haft nära kontakt med dem som infört beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi i Sverige: Sten Rönnberg, Lennart Melin, Lars-Göran Öst, med flera. Vi har förankring såväl inom den Beteendeterapeutiska föreningen som inom SfKBT.

Solveig Johansson Bohman och Åsa Boman har arbetat exv med Barlows Unified Protociol i svensk form. Anita Olsson har genom åren deltagit i processen att utbilda många i Sverige i KBT, DBT, MI och Mindfulness. Vi kommer framöver också att erbjuda 8-veckorsprogrammet för särskilda grupper.

Våra utvecklingsplaner sträcker sig vidare i tid.Det är blir spännande att se vad utvecklingen i Sverige och på andra håll i världen kan stimulera till.

****Varmt välkommen till KBT i Utveckling!****